บริษัท ธนพล ไอที เซอร์วิส จำกัด

Vision

วิสัยทัศน์

ด้วยความตั้งใจบนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐาน  พัฒนางานบริการก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า ทั้งด้านความต้องการ คุณภาพและราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้เราจะดำเนินธุรกิจโดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพและคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Our Service

บริการของเรา

เรามีทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มากประสบการณ์ด้านระบบไอที และระบบความปลอดภัย มีความเข้าใจ สามารถแนะนำระบบ และแก้ไข ซ่อมบำรุงระบบได้ดี  เรานำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมประตู ลงเวลา สแกนนิ้ว ทาบบัตร สแกนใบหน้า สัญญาณกันขโมย สัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบโรงแรม ระบบเน็ตเวิร์ค คาร์ปาร์ค เสียงตามสาย/ไร้สาย ระบบไมค์ประชุม โทรศัพท์ตู้สาขา ฯลฯ

Government Project

โปรเจ็คงานราชการ

ระบบความปลอดภัยและระบบไอที สำหรับงานราชการ

Portfolio

ผลงาน [2019-2020]

RSS ข่าวสาร วงการไอที